Cần sang tiệm ở Dekalb giá rẻ bất ngờ 25K. Thu nhập từ 18K-22K. Vì thiếu người trông coi và muốn về Vn gấp. Thật lòng xin liên lac: 404-740-6045 Vi