Cần sang tiệm trong khu Food Lion downtown Dawsonville 400, khách 100% Mỹ trắng, đầu đủ tiện nghi. Tiền rent $2,017, bao nước. 706-429-9980