Tiệm có 10 ghế, 8 bàn. Ở khu Brookheaven, GA. Khu Mỹ trắng. Tiệm rất đẹp, sạch sẽ. Giá nail cao. Xin liên lạc: 404-490-8220

Cần thợ làm tay chân nước, SNS. Biết tiếng Anh. Bao lương theo tay nghề. Tiệm ở Brookheaven. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-481-5506 (W)

Tiệm Luxury Nails Bar. Trong khu Whole Food Shopping Center. Ở vùng Brookhaven, cách Chamblee 5 phút. Cần nhiều thợ nail làm bột, SNS và tay chân nước. Bao lương $800-$1,000, hơn Ăn chia, môi trường làm việc tốt, giá cao, tip hậu. Nails Bar now hiring full time/part time. Experience to do powder, manicure, SNS. Salary from $800-$1,000/month, base on experience and upscale work great environment. Please contact: 404-804-7372