Tiệm Royal Nails spa ở Plantation cần gấp thợ nail biết làm bột và tay chân nước, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, rộng, thoáng, không tranh giành. Bao lương $800/ tuần, trên ăn chia, Tiệm đông khách!!! Hiring nails techs. The Royal nails spa in Plantation hiring experience nail tech. For more detail please call: 954-572-2506