Tiệm nằm trong khu Publixở thành phố Pembroken Pines, khách Mỹ trắng, tiền rent rẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc: 954-702-6926