Vì gia đình chuyển đi nơi khác, cần sang tiệm ở vùng biển Hallandale. khu du lịch, Mỹ trắng, rent thấp, giá nail cao, rent thấp. Tiệm mới, đẹp , vừa remodel có 10 bàn, 6 ghế. 336-509-3535

Hallandale Beach, khu Mỹ trắng, cần gấp thợ bột và tay chân nước. Bao lương, hơn ăn chia. Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc Hạnh: 612-756-5504

Tiệm ở Hallandale Beach, khu Mỹ trắng, khách sang. Cần gấp thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Bao lương. Xin liên lạc Hạnh: 954-458-5655

Cần sang tiệm nail ở khu biển Plaza sang trọng, khách Mỹ trắng. Tiệm có 18 ghế, 16 bàn, tiệm lớn nhất ở Hallandale Beach, FL. Xin liên lạc Hạnh: 612-756-5504