Tiệm nail ở Hallandale Beach, khu Mỹ Trắng. cần tuyển manager làm part time. 612-756-5504 (c)