Tiệm trong khu Publix cuối đường 192 gần Díney. Cần thợ làm bột hoặc chân tay nước nam hay nữ đều được. Khách du lịch. Tiệm làm vui vẻ, thoai mái. Nếu làm được hết bao 900/ tuần, hơn ăn chia 407-201-1300

Cần gâp thợ nail nam hoặc nữ full time, biết làm bột, SNS. Tiệm nail nằm ở Clermont, đóng cửa ngày chủ nhật. Xin liên lạc: 352-223-3829

Baba Nail Lounge &Spa rất lớn ở Clermont, cần thợ nam - nữ biết làm everything, đặc biệt làm pink & white, bột nhúng SNS. Bao lương quanh năm $800-$1,200/ tuần, hơn ăn chia 6/4. Phải biết nói tiếng Anh. Xin liên lạc: 386-299-7759

Tiệm nằm ở Clermont, FL cần thợ nail nam hay nữ partime hoặc full time biết làm everything càng tốt. Income ổn định. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc: 407-350-6452