Cần sang gấp tiệm nail ở Phenix, Alabama. Tiệm có 6 bàn, 8 ghế, 1400 sq feet. Good income, 60% Mỹ Trắng, 40% Mỹ Đen. Giá sang $40k, tiền rent $800. Xin Liên Lạc: 334-298-0665