Central nail up scale salon, giá cao nhất thành phố Gonzales, Louisiana, cách New Orlean 1 tiếng,Baton Rouge 30', cần thợ chánh hay phụ, bao lương hơn chia 6 /4. Phải có bằng LA, có chỗ ở cho người ở xa. L/ L Amy: Facebook: central nails at gonzales louisiana 225-333-7296 (C)