Cần người giữ bé 4 tuổi và bé sơ sinh, tại tiểu bang Arkansas. Lương $1800/m, dưới 63 tuổi, có phòng riêng, không cần nấu ăn. Thật lòng xin liên lạc: 870-377-4455

Cần người dưới 60t để giữ trẻ sơ sinh, bao ăn ở, có phòng riêng, không làm việc nhà, chỉ giữ ban ngày. Lương $1,500/m. L/L 870-377-7744

Cần bán trai gà 3 chuồng trứng mới build 2018 còn 10 năm contract ở Arkansas. Xin gọi: 214-404-7359