Tiệm ở Woodstock-Acworth. Đông khách, khu Mỹ trắng, giá cao, chỗ làm vui vẻ. Cần thợ làm FT/PT, sinh viên ok. Thợ giỏi bao lương, good tip. 770-592-9192

Chủ retire cần sang tiệm nail vùng Woodstock, GA. Trong Plaza nằm trên đường chính, good traffic, mới remodel. Có phòng facial, khu Mỹ trắng, khách sang, giá cao. Mọi chi tiết xin liên lạc: 714-234-7450