Cần thợ Nail, lương từ $4,000-$7,000/tháng. Tiệm ở Tucker & Midtown. ***Đồng thời cần người giữ trẻ, lương $1,500/tháng hoặc thoả thuận. Xin liên lạc; 716-994-4262

Cần thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ, full time/part time. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở vùng Northlake Mall. Bao lương tuỳ theo khả năng hoặc ăn chia tuỳ ý. Xin liên lạc Tuấn hoặc Trang: 404-784-3308 (C)