Cần 1 bác gái lớn tuổi giữ bé trai 4 tuổi, biết nấu ăn, lương $1400. Nhà ở Temple, TX. Xin vui lòng liên lạc Hạnh: 626-297-2528