Nhà hàng VN ở Florida, cần người nấu, biết xào ra phở. Nam lương $150/ ngày. Nữ biết làm bếp $130/ngày. Bao ăn ở. L/L Vi: 954-941-4155

Tiệm ở Pompano Beach, khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ tay chân nước, acrylic, có kinh nghiệm. Bao lương $800-$1,400/ tuần tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. ***Cho share phòng, có lối đi riêng, bao điện nước, Internet. 4146 NW 6th St, Deerfield Beach, FL 33441 Xin liên lạc: 954-225-6336 hoặc 305-457-3064