Tiệm trong khu Winn Dixie trên đường 434, Longwood, FL 32751. Tiệm có 5 bàn, 5 ghế vừa mới thay trong tháng 3, income cao, tiền rent rẻ. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 321-986-9223