Tiệm nails tại Kerrville cạnh HEB, rộng 1,700 sf, có 9 ghế, 6 bàn, 1 p.wax, giặt sấy đầy đủ, good location, rent $2,500/m, bao nước, khu Mỹ trắng 100%, giá cả thương lượng. Cần thợ bột có kinh nghiệm bao lương 1000/w tùy theo khả năng có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 830-446-9568