Tiêm tại Kerrville cần thợ nails nam, nữ có kn, biết làm mọi thứ, khu Mỹ trắng, lương từ $1,200/w and up (tùy theo khả năng), có chỗ ở cho thợ chỗ làm thoải mái, tip cao. L/L: 512-203-4778