Tiệm 1: Ở Johns Creek 141, khu Mỹ trắng. Tiệm 2: Ở East Cobb Marietta. Cần thợ biết làm tay chân nước, bột hoặc biết làm tất cả càng tốt. Bảo đảm lương $4,000 -$5,000/tháng trở lên. Tiệm đông khách, lương cao, tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-691-6200 404-960-1234

Tiệm vùng Mỹ trắng Alpharetta-Johns Creek cần sang tiệm gấp. Lượng khách ổn định. Tiệm rộng 1,600 sqft. Income cao, tiền rent rẻ $2,860. Giá sang: 97K. *Đồng thời cần thợ nail gấp. Thật lòng xin vui lòng liên lạc: 404-538-7385

Cần sang gấp tiệm tóc ở Johns Creek, khách Mỹ trắng. Giá sang: $45,000 (có thể thương lượng). Xin liên lạc: 404-345-4972

Cần thợ biết làm đủ thứ & TCN. Tiệm ở Johns Creek, trong shopping Target. Tiệm good income, good tip. Bao lương tuỳ khả năng nếu cần. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. *Đồng thời cũng cần thợ làm ngày Chủ Nhật. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-957-1818

Very elegant & luxurious, location Johns Creek. 3 years business. Gross income 300K + Cash. Lease 2 years. Left and 2X5 year option. Size: 3,000 sqft. Rent: $4,071. 16 Chairs & 2 stations for 8 person/station. Please contact Kong (Speak English). SANG TIỆM NAIL Tiệm sang trọng, ở Johns Creek. Hoạt động được 3 năm. Thu nhập 300K + Cash. Đã thuê 2 năm, hợp đồng 10 năm. Rộng 3,000 sqft. Tiền rent $4,071. Tiệm có 16 ghế, 2 stations, 8 người/station. Xin vui lòng liên lạc Mr Kong (nói tiếng Anh) 770-622-6866