Cần thợ làm tay chân nước & đủ thứ, full time/part time. Đ/c: 2023 Grayson Hwy Grayson, GA 30017. Xin vui lòng liên lạc Trish: 770-696-2336 (W)