Phở Yes ở Manor cần gấp người phụ bếp. L/L Quỳnh: 714-702-7146

Tiệm ở George Town, TX - Townsquare North E35, Exit 261 or 262. Cần thợ biết làm bột, dipping, wax, bao lương theo thỏa thuận, làm việc 6 ngày/tuần, khu Mỹ trắng, tip cao. L/L: 512-915-0001