Cần thợ nail nữ có bằng làm ở Fort Worth, bao $1000/w. L/L Hải (9AM-8PM): 469-345-5674