Cần sang tiệm nail tại tp. Euless TX good location, khu dân cư rất đông, ít tiệm nail., không sợ cạnh tranh, tiệm mới build, đẹp, 2,300sf, 18 ghế, 10 bàn, income $45K-$50K/m. Thật lòng muốn có 1 tiệm làm cho gia đình, xin liên lạc: 469-855-4745

Nhà hàng Phở ở Euless. Cần bếp chính, thợ phụ bếp, và chạy bàn làm Full-time / Part-time. Xin text messages: 817-372-6253