Tiệm ở Elberton, GA. Có 14 ghế, 8 bàn. Tiệm đã build được 1 năm. Good location, good income. Rộng 2,500 sqft, đối diện Walmart. Vì không có người trông coi cần sang. Giá rất hấp dẫn, chỉ 3 tháng lấy lại vốn. Thích hợp cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-444-7574