Bán tiệm nail ở Coppell vì 0 người trông coi. Tiệm rộng 1000 sqft, 10 ghế, 6 bàn, p.wax & facial, khu Mỹ trắng, shopping center, income ổn định, bán $35K. L/L Casey: 972-304-0677