Cần gấp thợ chân tay nước_ bao lương $600 and up, thợ bột _$900 and up, FT/PT,không cần kinh nghiệm, đi làm ngay, khu Mỹ trắng tip cao, bao supply, ở TP Coppell TX.75019. 972-745-1343

Cần gấp thợ tóc nữ/nam làm FT/PT, ăn chia hoặc bao lương . Tiệm ở thành phố Coppell, Arlington. Liên lạc: 972-787-1880 (C)

Tiệm nail ở Coppel - TX, cần gấp nhiều thợ nails nữ. Cần tuyển 2 Manager có kinh nghiệm điều hành, giỏi sinh ngữ. Liên lạc Brian: 470-599-2188 (C)