Cần gâp thợ nail nam hoặc nữ full time, biết làm bột, SNS. Tiệm nail nằm ở Clermont, đóng cửa ngày chủ nhật. Xin liên lạc: 352-223-3829

Baba Nail Lounge &Spa rất lớn ở Clermont, cần thợ nam - nữ biết làm everything, đặc biệt làm pink & white, bột nhúng SNS. Bao lương quanh năm $800-$1,200/ tuần, hơn ăn chia 6/4. Phải biết nói tiếng Anh. Xin liên lạc: 386-299-7759

Tiệm nằm ở Clermont, FL cần thợ nail nam hay nữ partime hoặc full time biết làm everything càng tốt. Income ổn định. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc: 407-350-6452