Cần nhiều thợ nail làm full time/part time. Tiệm ở Buckhead & Cambridge, South ATL. Nếu cần sẽ bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-226-1521